a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  Wettelijke zekerheid

Wat zijn de vereisten:

Gastouder is een verantwoordelijk beroep, waaraan van overheidswege een aantal eisen zijn gesteld. Gastouderopvang Sevanya voldoet aan alle eisen die door de wet zijn gesteld. Hieronder een overzicht van de eisen, met directe links naar de documenten.
Elke gastouder dient te beschikken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).
Als de opvang bij de gastouder thuis plaatsvindt, is een VOG ook verplicht voor de huisgenoten van achttien jaar en ouder.
Daarnaast is een VOG verplicht voor volwassen personen die actief bij de opvang betrokken zijn.
Het origineel van de VOG is op de in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP) geregistreerde opvanglocatie aanwezig.
Op eventuele andere locaties is een extra kopie aanwezig.
Een gastouder dient te beschikken over een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat gericht op kinderen.

Een gastouder moet in het bezit zijn van :

•             een diploma MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

•             een ervaringscertificaat MBO-2 Helpende (Zorg en) Welzijn, of

•             een diploma dat vermeld is op de diplomalijst, of

•             een certificaat goed gastouderschap.

Voor gastouders gelden ook de volgende aanvullende eisen:

•             De gastouder is telefonisch bereikbaar tijdens de opvang.

•             De eigen kinderen van de gastouder staan niet onder toezicht.

•             De gastouder is niet uit het ouderlijk gezag ontheven of ontzet. Dit wordt door de GGD-inspecteur gecontroleerd. Als de ondertoezichtstelling of ontheffing na registratie plaatsvindt, kan dit leiden tot verwijdering uit het LRK.

•             De gastouder is bekend met de inhoud van het pedagogisch beleidsplan van het gastouderbureau en handelt ernaar.

•             De gastouder kent de risico-inventarisatie veiligheid en gezondheid en de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling en handelt ernaar.