a

Lorem ipsum dolor amet, modus intellegebat duo dolorum graecis

Follow Us
  /  Wat is gastouderopvang

Wat is gastouderopvang

Gastouderopvang is een flexibel alternatief voor een kinderdagverblijf.
Het is kleinschalige, huiselijke opvang door altijd een en dezelfde persoon. Door deze persoonlijke benadering is het vertrouwen en gevoel van veiligheid bij kinderen vaak groter dan bij een regulier kinderdagverblijf. Een gastouder bied dus opvang in haar eigen woning. Maar er zijn ook gastouders die de opvang bieden in de woning van de vraagouders (de ouders van de kinderen).

Waaruit is gastouderopvang ontstaan

Gastouderopvang is ontstaan doordat ouders die hun kinderen naar de zogenaamde reguliere kinderopvang brachten, dit vaak een te grootschalige manier van opvang vonden en kostbaar! Er waren vaak lange wachttijden waardoor ouders zich genoodzaakt zagen in een andere wijk of stad naar opvang te zoeken. Dit is natuurlijk geen doen als je eerst je kinderen weg moet brengen ergens ver weg, en dan door naar je werk. Men ging daarom op zoek naar een goedkoper/beter alternatief dichterbij huis en een meer op een gezinssituatie gerichte  manier van opvang. In het begin zijn veel ouders op een vriendschappelijke wijze ( vaak gratis, of zwart betaald) op elkaars kinderen gaan passen. In de regel kwam dit vaak neer op directe familie zoals opa’s en oma’s. Daar er op deze manier geen wettelijke regels aan de opvang verbonden waren en het ook vaak een vrijblijvend was, kwamen ouders soms voor vervelende verrassingen te staan als de opvang niet plaats kon vinden. Dus zijn er ouders opvang gaan bieden op een meer officiële manier, met contracten en betaald per uur. Hierbij waren er wettelijk nog steeds geen regels en afspraken, maar je had al een wat meer vaste vorm van opvang. Per 1 januari 2005 is er de wet kinderopvang aangenomen. Hierdoor zijn er nu wettelijke regels opgesteld voor  gastouderopvang. Gastouders mogen nu een maximum aantal kinderen opvangen in bepaalde leeftijdscategorieën. Gastouders moeten ook voldoen aan allerlei veiligheidseisen en moeten aangesloten zijn bij een gastouderbureau zodat vraagouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen. Gastouders moeten een opleiding gevolgd hebben (minimaal helpende zorg en welzijn niveau 2) waarmee ze dit vak uit kunnen oefenen. En gastouders moeten ieder jaar een herhalingscursus kinder EHBO volgen. Daarnaast  moeten gastouders een geldige “verklaring omtrent gedrag” (VOG) hebben.

Wat doet een gastouder

Een gastouder is gericht op het bieden van veilige kinderopvang. waarbij educatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten plaatsvinden. Zo is ze bezig met alle dagelijkse dingen zoals eten, drinken en slapen. Maar natuurlijk ook met de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden die bij elk kind anders verloopt en zindelijkheidstraining. Kinderen gaan mee in alle dagelijks gebeurtenissen. Dus mee naar de winkel, mee naar school, mee naar de stad. En bij al deze activiteiten staat veiligheid voorop! Maar natuurlijk zal ze als opvoeder ook binnen deze activiteiten op zoek gaan naar persoonlijke uitdagingen voor elk kind zodat het hiervan leren kan. Daarnaast bied ze ook activiteiten zoals buiten spelen, binnen spelen samen of alleen, knutselen, tekenen, puzzelen, voorlezen, etc. Hierbij altijd kijkend naar wat elk kind als individu aan kan of nodig heeft.

Wat zijn de voordelen

Dat kinderen altijd te maken hebben met een en de zelfde vertrouwde persoon. Minder andere kinderen waardoor er veel meer aandacht is voor ieder kind. Kinderen leren samen spelen en delen. Flexibel, bij gastouders kun je per uur opvang afnemen daar waar KDV vaak dagdelen reserveert en je daarvoor moet betalen. Ook het in overleg wisselen van dagen gaat vaak makkelijker. Gastouderopvang heeft niet een officiële sluitingstijd waardoor je met minder stress je kind ophaalt als zich er eens een situatie voordoet waarbij u niet op tijd kunt zijn. Contact tussen vraag en gastouder is vaak veel persoonlijker waarbij je vaak makkelijker dingen bespreekt over opvoeding en opvang. Het is opvang zoals het er thuis aan toe kan gaan, dus echt meedraaien in een gezin.

Hoe veilig is het

Een gastouder heeft zich wettelijk te houden aan een aantal regels die garanderen dat opvang  altijd veilig en verantwoord plaatsvind. Ze moet onder andere aan een aantal opleidingseisen voldoen. De wettelijke eisen en bepalingen kunt u hier vinden. Mocht er zich onverhoopt een noodgeval voordoen waarbij de gastouder de deur uit moet met een gastkindje, dan is er altijd een achterwacht beschikbaar die dan zaken waar komt nemen.
Een achterwacht blijft bij de kinderen tot dat gastouder weer terug kan zijn. Of de achterwacht wordt geïnstrueerd om te bellen met vraagouders die dan verzocht worden om kinderen op te halen.