Algemeen

Wat is een gastouder?

Een gastouder is iemand die opvang bied aan kinderen waarvan de ouders moeten werken.
Dit is kleinschalige, huiselijke opvang door altijd een en dezelfde persoon. Door deze persoonlijke benadering is het vertrouwen en gevoel van veiligheid vaak groter dan bij een regulier kinderdagverblijf. Een gastouder bied dus opvang in haar eigen woning. Maar er zijn ook gastouders die de opvang bieden in de woning van de vraagouders (de ouders van de kinderen).
Er soms zijn uitzonderingen. Er zijn gastouders die ook als erkend leerbedrijf plaats bieden aan stagiaires. Dit zijn vaak leerlingen die de opleiding helpende zorg en welzijn 2 doen, en een aantal praktijkopdrachten moeten doen om de opleiding met succes te kunnen vervolgen. Ook stagiaires moeten een geldige VOG hebben, anders komen ze niet in aanmerking voor een stageplaats. Maar uiteindelijk blijft de gastouder de stabiele factor en altijd eindverantwoordelijk!

Waaruit is het ontstaan?

Gastouderopvang is ontstaan doordat ouders die hun kinderen naar de zogenaamde reguliere kinderopvang brachten, dit vaak een te grootschalige manier van opvang vonden en kostbaar! Er waren vaak lange wachttijden waardoor ouders zich genoodzaakt zagen in een andere wijk of stad naar opvang te zoeken. Dit is natuurlijk geen doen als je eerst je kinderen weg moet brengen ergens ver weg, en dan door naar je werk. Men ging daarom op zoek naar een goedkoper/beter alternatief dichterbij huis, en een meer op een gezinssituatie gerichte  manier van opvang. Toen zijn veel ouders op een vriendschappelijke wijze ( vaak gratis, of zwart betaald) op elkaars kinderen gaan passen. In de regel kwam dit vaak neer op directe familie zoals opa’s en oma’s. Daar er op deze manier geen wettelijke regels aan de opvang verbonden waren en het ook vaak een vrijblijvend was, kwamen ouders soms voor grote verrassingen kwamen te staan als de opvang niet plaats kon vinden. zijn er ouders opvang gaan bieden op een meer officiële manier, met contracten en betaald per uur. Hierbij waren wettelijk nog steeds geen regels en afspraken maar je had al een wat meer vaste vorm van opvang.

Per 1 januari 2005 is er de wet kinderopvang ontstaan. Hierdoor zijn er nu wettelijke regels opgesteld voor  gastouderopvang. Gastouders mogen nu een maximum aantal kinderen opvangen in bepaalde leeftijdscategorieën, moeten voldoen aan allerlei veiligheidseisen, moeten aangesloten zijn bij een gastouderbureau zodat vraagouders kinderopvangtoeslag kunnen krijgen en moeten een opleiding gevolgd hebben waarmee ze dit vak uit kunnen oefenen, minimaal helpende zorg en welzijn niveau 2. En ieder jaar op herhalingscursus gaan van kinder EHBO. En moeten een verklaring omtrent gedrag hebben.

Wat doet een Gastouder precies?

Een gastouder is gericht op het bieden van veilige , educatieve en ontwikkelingsgerichte activiteiten. Zo is ze bezig met alle dagelijkse dingen zoals eten, drinken en slapen. Maar natuurlijk ook de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden die bij elk kind anders verloopt en zindelijkheidstraining. Kinderen gaan mee in alle dagelijks gebeurtenissen dus mee naar de winkel, mee naar school, mee naar de stad, soms mee op visite naar vrienden (dit altijd natuurlijk in overleg me de vraagouders). En bij al deze activiteiten staat veiligheid voorop! Maar natuurlijk zal ze als opvoeder ook binnen deze activiteiten opzoek gaan naar uitdaging voor elk kind zodat het hiervan leren kan. Daarnaast bied ze ook activiteiten zoals buiten spelen, binnen spelen samen of alleen, knutselen, tekenen, puzzelen, voorlezen, etc. Hierbij altijd kijkend naar wat elk kind als individu aan kan of nodig heeft.

Wat zijn de voordelen?

Dat kinderen altijd te maken hebben met een en de zelfde vertrouwde persoon. Weinig andere kinderen waardoor er veel meer aandacht is voor ieder kind. Flexibel, bij gastouders kun je per uur opvang afnemen daar waar KDV vaak dagdelen reserveert en je daarvoor moet betalen. Ook het wisselen van dagen gaat vaak makkelijker. Gastouder heeft niet een officiële sluitingstijd waardoor je met minder stress kind ophaalt. Contact tussen vraag en gastouder is vaak veel closer waarbij je vaak makkelijker dingen deelt waartegen je aan kan lopen binnen de opvang. Het is opvang zoals het er thuis aan toe kan gaan, dus echt meedraaien in een gezin.

Hoe veilig is het?

Een gastouder heeft zich wettelijk te houden aan een aantal regels die ervoor garanderen dat opvang  altijd veilig en verantwoord plaatsvind. Ze moet een aan aantal opleidingseisen voldoen. Mocht er onverhoopt zich een incident voordoen waarbij de gastouder de deur uit moet met een gastkindje, dan is er wettelijk ook geregeld dat er een achterwacht is die dan zaken waar komt nemen.

vlinder los